• turkish
  • english

KANSER GENETİK TESTLERİ

OncoSELECT

OncoSELECT testi akciğer kanseri (NSCLC), kolon kanseri ve ER+ / Her2+ meme kanseri için spesifik olarak seçilmiş genlerin yeni nesil genetik dizileme tekniği (NGS) ile kan doku üzerinden çalışılan kişiselleştirilmiş kanser genetik profilleme testidir.

OncoSELECT testi ile kanser tedavisinde rezistansa ve sensitiviteye yol açan 100’den fazla nokta mutasyon analiz edilerek tedavi opsiyonları belirlenir. OncoSELECT testi kanser tanısında, tedavi seçiminde, tümörün ve tedavinin gelişiminin takibinde ve tedaviye direnç geliştiğinde bunun erken evrede saptanmasında kullanılabilir. FDA’in değişen kuralları gereği artık küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (non-small cell lung cancer – NSCLC) için likid biyopsi tanıda ilk basamak olarak kullanılması gereken metod olmuştur.

Test ile ilgili döküman için tıklayınız

© 2021 CT GEN HEALTHCARE. Tüm Hakları Saklıdır.